Domy energooszczędne

Nasze realizacje:

Powrót

Energooszczędne domy - przestają być tymczasową modą, a stają się rozsądnym i funkcjonalnym rozwiązaniem. Władze Unii Europejskiej wprowadzają liczne dyrektywy i obostrzenia, które dążą do zmniejszenia zużycia energii. Domy energooszczędne są idealnym rozwiązaniem, które jest przyjazne dla środowiska oraz korzystne dla budżetu domowników. Dla budynków energooszczędnych idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Domy energooszczędne są niezwykle korzystną inwestycją, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Takie budownictwo znajduje coraz więcej zwolenników na całym świecie, w tym również w Polsce. Inwestorzy, coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na koszty budowy, ale również na koszty, jakie ponoszą w związku z utrzymaniem budynku. Innowacyjne rozwiązania stosowane w naszych domach energooszczędnych pozwalają uniknąć wysokich kosztów związanych z eksploatacją budynku.
O tym, jakie koszty generować będzie nasz dom, decydujemy już we wstępnej fazie projektu. Zastosowanie prefabrykatów stanowi domenę naszej firmy i jest najlepszym rozwiązaniem dla współczesnego domu energooszczędnego. W wyborze odpowiednich materiałów pomogą nasi eksperci. Warto zwrócić uwagę na prawidłową budowę ścian. To właśnie ich nieprawidłowa izolacja powoduje najwięcej strat ciepła. Ściana domu prefabrykowanego – wykonanego w szkielecie drewnianym - w całości wypełniona jest izolatorami o wysokich parametrach termicznych. Termoizolacyjne właściwości przegrody zewnętrznej określane są na podstawie współczynnika przenikania ciepła przegrody U [W/m2K]. Równie istotnym parametrem jest współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło, który określa zapotrzebowanie na energię cieplną budynków. Należy projektować domy energooszczędne mając na uwadze - w dużej mierze - wymienione wyżej współczynniki, ale także funkcjonalność i estetykę.
Budynki te zawierają szereg rozwiązań dążących do zminimalizowania zużycia energii w trakcie eksploatacji. Firma Hortus wykonując dom prefabrykowany do minimum ograniczyła występowanie mostków termicznych, tak nie pożądanych w budownictwie energooszczędnym. Produkcja ścian odbywa się na hali, w idealnych warunkach. Na budowie następuje sprawny montaż z chirurgiczną wręcz precyzją, zapewniającą nowo powstałemu budynkowi szczelność, która jest jedną z głównych cech jaką powinien odznaczać się budynek energooszczędny.

Technologie przyjazne środowisku

Domy budowane w technologii szkielet drewniany to budynki, które wyróżnia dobra izolacja przegród zewnętrznych, co zapewnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich ogrzania. Obiekty wykonywane w szkielecie drewnianym przez naszą firmę charakteryzuje przenikalności cieplna ściany na poziomie U=0,14W/m2K. Dla porównania w Polsce wymagana przenikalność cieplna ściany wg PN wynosi U=0,25W/m2K, ale od 1. stycznia 2021r. będzie wynosiła tylko U=0,20W/m2K. Firma Hortus wykonuje prefabrykowane ściany drewniane, w których zminimalizowaliśmy występowanie mostków termicznych. Domy wykonane w naszej technologii mają zapotrzebowanie cieplne na poziomie 50kWh/m2 w ciągu roku. Dla porównania w metodzie tradycyjnej, obiekt wykonany zgodnie z PN powinien charakteryzować się zapotrzebowaniem na poziomie 120kWh/m2 w ciągu roku. Należy pamiętać, że drewno jest surowcem odnawialnym i podczas procesu wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wywołuje niewielką emisję dwutlenku węgla do atmosfery, czego nie można powiedzieć o produkcji pustaków, bloczków, cegieł.
Domy budowane w technologii Klimapor (z keramzytu), są budynkami wykonywanymi z materiału naturalnego o wspaniałych właściwościach akustycznych i izolacyjnych. Keramzyt to glina łupkowa z okresu czwartorzędu wypalana w wysokich temperaturach, przez co budynki z keramzytu można porównać z domami budowanymi z czerwonej cegły. Ściana zewnętrzna z 20cm warstwą styropianu zapewnia przenikalność cieplną ściany na poziomie U=0,19W/m2K. Obiekty budowane w technologii Klimapor są energooszczędne i charakteryzuje je bardzo niskie zapotrzebowanie na energię. W czasie dnia nagrzewają się akumulując ciepło. Nocą to ciepło jest oddawane przez bardzo długi okres czasu. W upalne lato, dom w czasie dnia jest chłodny, a nocą przytulny.

Hortus Michał Lewandowski Sp. z o.o.

tel.: 52 348 71 50
mail: sekretariat@domyprefabrykowane.com
ul. Bydgoska 33 | 89-200 Zamość (koło Bydgoszczy)
woj. kujawsko-pomorskie