Realizacje

86-070 Dąbrowa Chełmińska

P - 08, Klimapor

Inwestor: Pani Komaiszko


Hortus Michał Lewandowski Sp. z o.o.

tel.: 52 348 71 50
mail: sekretariat@domyprefabrykowane.com
ul. Bydgoska 33 | 89-200 Zamość (koło Bydgoszczy)
woj. kujawsko-pomorskie